TFIFX

Εισαγωγή στη Διαπραγμάτευση

Η Αγορά Διαπραγμάτευσης Νομισμάτων αποτελεί τη μεγαλύτερη και πλέον ρευστή αγορά στον κόσμο, με τους όγκους συναλλαγών να φθάνουν τα $4 τρις την ημέρα (BIS).

Η Διαπραγμάτευση Νομισμάτων είναι μια εξωχρηματιστηριακή αγορά όπου οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα διενεργούνται απευθείας χωρίς τη χρήση γραφείου συμψηφισμού ή κεντρικού χρηματιστηρίου. Η τεράστια αύξηση στη διαπραγμάτευση νομισμάτων οφείλεται στη λειτουργία πλατφόρμων ιδιωτικής διαπραγμάτευσης όπως η Meta Trader, που έχουν διευκολύνει και καταστήσει πιο αποδοτική από άποψη κόστους τη διαδικτυακή διαπραγμάτευση εκ μέρους ιδιωτών επενδυτών νομισμάτων.

Η διαπραγμάτευση νομισμάτων αναδεικνύεται το τελευταίο διάστημα ως η δημοφιλέστερη αγορά για κερδοσκοπικούς επενδυτές. Η ρευστότητα και οι ισχυρές τάσεις σε ζεύγη νομισμάτων διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό περιβάλλον διαπραγμάτευσης νομισμάτων. Φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά αυτά διευκολύνουν τους επενδυτές νομισμάτων στην επίτευξη μιας εξαιρετικά επιτυχημένης διαπραγμάτευσης.

Παρόλ’αυτά, η επιτυχία στη διαπραγμάτευση νομισμάτων παραμένει περιορισμένη για τους πλείστους επενδυτές νομισμάτων, για τους εξής λόγους:

Οι πλείστοι επενδυτές νομισμάτων ανοίγουν λογαριασμούς χωρίς να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες ενώ δεν διαθέτουν ούτε την πειθαρχία ούτε και την απαιτούμενη τεχνογνωσία για μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση νομισμάτων δεν αποτελεί ψυχαγωγικό άθλημα, αλλά ούτε κι ένα μέσο γρήγορης απόκτησης πλούτου.

Η διαπραγμάτευση νομισμάτων φαντάζει πολύ πιο εντυπωσιακή από τις παραδοσιακές αγορές όπως ίδια κεφάλαια, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, κτλ. ωστόσο οι κανόνες των χρηματοοικονομικών ισχύουν για όλα τα μέσα διαπραγμάτευσης νομισμάτων.

Σχετικές έρευνες διαπιστώνουν ότι οι επενδυτές νομισμάτων δεν διαθέτουν πειθαρχία και υπόκεινται σταθερά σε έλλειψη συνέπειας στην απόδοση της διαπραγμάτευσης και σε μεγάλες απώλειες κεφαλαίου.

Η διαπραγμάτευση νομισμάτων δεν είναι εύκολη υπόθεση και ακόμη και έμπειροι επενδυτές συχνά υφίστανται απώλειες.

Οι νέοι επενδυτές νομισμάτων πρέπει να αντιληφθούν ότι η διαπραγμάτευση νομισμάτων απαιτεί χρόνο για να καταστεί δεξιότητα και ότι δεν υπάρχει γρήγορη οδός προς τον συγκεκριμένο στόχο.

Άνοιγμα Λογαριασμού

Η πιο δελεαστική πτυχή της διαπραγμάτευσης νομισμάτων είναι η μόχλευση.

Για πολλούς επενδυτές νομισμάτων, αυτό συνεπάγεται ότι με κεφαλαιοποίηση λογαριασμού ύψους €10.000 θα πρέπει να μπορούν εύκολα να διαπραγματευτούν 5 lots. Αυτό αποτελεί δυστυχώς μια διαδεδομένη εσφαλμένη αντίληψη ανάμεσα σε άπειρους επενδυτές νομισμάτων. Ένα lot είναι €100.000 και θα πρέπει να τυγχάνει χειρισμού ως επένδυση €100.000 και όχι ως ένα ποσό €2.000 που παρέχεται ως περιθώριο. Οι πλείστοι επενδυτές νομισμάτων μελετούν τεχνικές αναλύσεις και μαθαίνουν να αναλύουν σωστά τα διαγράμματα, πραγματοποιώντας παράλληλα λογικές συναλλαγές, ωστόσο έχουν την τάση να προβαίνουν σε υπερβολική μόχλευση με αποτέλεσμα να εξαναγκάζονται τελικά να καθορίσουν όριο εξασφάλισης ζημιάς σε μια θέση.

Τα Τέσσερα Κυριότερα Ζεύγη Νομισμάτων

EUR/USD

Ευρώ/Δολάριο

USD/JPY

Δολάριο/Γιεν Ιαπωνίας

USD/CHF

Δολάριο/Φράγκο Ελβετίας

GBP/USD

Στερλίνα/Δολάριο

Τα Τρία Κυριότερα Ζεύγη Εμπορευμάτων

AUD/USD

Δολάριο Αυστραλίας/Δολάριο

USD/CAD

Δολάριο/Δολάριο Καναδά

NZD/USD

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας/Δολάριο

Εκφράσεις Διαπραγμάτευσης Νομισμάτων

Δεδομένου ότι οι τιμές των ζευγών νομισμάτων κυμαίνονται είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, οι εν λόγω διακυμάνσεις μετρούνται σε ποσοστιαία σημεία («PIPs»). Ένα ποσοστιαίο σημείο είναι γενικά το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας. Για παράδειγμα, αν η τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης της ισοτιμίας EURUSD είναι 1,2980 και στη συνέχεια η ισοτιμία διαφοροποιηθεί στο 1,2990, το ζεύγος αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαία σημεία.

Αν η ισοτιμία EUR/USD υποτιμήθηκε από 1,2922 σε 1,2921, τότε το ζεύγος μειώθηκε κατά 1 ποσοστιαίο σημείο, που αντιστοιχεί σε 0,0001 μιας μονάδας. Υπάρχουν, ωστόσο, ζεύγη νομισμάτων, όπως USDJPY (98,45), όπου το ποσοστιαίο σημείο είναι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Ένα lot αντιπροσωπεύει 100.000 μονάδες του βασικού νομίσματος. Εάν, για παράδειγμα, ένας πελάτης έχει αγοράσει 5 lots EURUSD, αυτό σημαίνει ότι έχει αγοράσει 500.000 EUR με αντάλλαγμα USD. Το περιθώριο τιμών (spread) είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής στην οποία μπορείτε να αγοράσετε ένα ζεύγος νομισμάτων, Τιμή Αγοράς («Ask»), και της τιμής στην οποία μπορείτε να πωλήσετε ένα ζεύγος νομισμάτων, Τιμή Πώλησης («Bid»). Η τιμή Ask είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την τιμή Bid, ωστόσο τα περιθώρια τιμών είναι ελάχιστα για τα πλείστα ζεύγη που υπόκεινται σε πιο ενεργή διαπραγμάτευση, όπως EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, συνήθως 3-5 ποσοστιαία σημεία

Βασικοί και Τεχνικοί Παράγοντες Διαπραγμάτευσης Νομισμάτων

Η αξία ενός νομίσματος καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πραγματικές χρηματικές ροές (εισαγωγές, εξαγωγές) που οφείλονται σε αλλαγές στο ΑΕΠ, στον πληθωρισμό, την ανεργία, τα επιτόκια, τον προϋπολογισμό και τα εμπορικά ελλείμματα ή πλεονάσματα. Όλες αυτές οι μακροοικονομικές συνθήκες επηρεάζουν την αξία ενός νομίσματος, καθώς ρυθμίζουν τη σχετική ζήτηση και προσφορά. Εάν, για παράδειγμα, ο πληθωρισμός είναι ψηλός, η ζήτηση για το συγκεκριμένο νόμισμα θα μειωθεί λόγω της διάβρωσης της αγοραστικής του δύναμης.

Μόχλευση

 1. Ο κύριος λόγος για τον οποίο πολλοί θεωρούν τη Διαπραγμάτευση Νομισμάτων ελκυστική είναι η ακραία ρευστότητα της αγοράς, που επιτρέπει μεγαλύτερη μόχλευση συγκριτικά με άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.
 2. Οι διακυμάνσεις νομισμάτων μετρούνται σε ποσοστιαία σημεία (PIPs) τα οποία ενδέχεται να συνιστούν το 2ο ή το 4ο δεκαδικό ψηφίο ανάλογα με το ζεύγος νομισμάτων.
 3. Οι διακυμάνσεις αυτές είναι στην ουσία κλάσματα ενός σεντ, π.χ. αν η ισοτιμία GBP/USD κινηθεί 100 PIPs, η διακύμανση είναι μόλις $0,01.
 4. Για τον λόγο αυτό εφαρμόζεται η μόχλευση με στόχο τη μεγέθυνση των πολύ μικρών αυτών αλλαγών και τη μετάφρασή τους σε αξιοπρεπή κέρδη.
 5. Κατά τη διαπραγμάτευση ποσών της τάξης των $100,000 μικρές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικό κέρδος ή ζημιά.
 1. Συνεπώς, η μόχλευση επαφίεται στο στιλ διαπραγμάτευσης που υιοθετείτε και στις προτιμήσεις σας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των χρημάτων σας.
 2. Παρόλ’αυτά, η μόχλευση έχει τη δυνατότητα να μεγεθύνει εξίσου τόσο τα κέρδη όσο και τις ζημιές σας. Όσο μεγαλύτερη η μόχλευση τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάληψη κινδύνου.
 3. Με μια μικρή μόχλευση, έχετε τη δυνατότητα μεγαλύτερου περιθωρίου ελιγμών στη συναλλαγή σας.
 4. Εάν κινηθεί εναντίον σας, η ψηλή μόχλευση μπορεί γρήγορα να μηδενίσει τον λογαριασμό σας.
 5. Η μόχλευση είναι ευέλικτη και προσφέρει τη δυνατότητα εξατομίκευσης. Κερδοφόρα διαπραγμάτευση δεν σημαίνει κέρδη εκατομμυρίων μέχρι το τέλος του μήνα ή του χρόνου.
 6. Θα πρέπει να επιδεικνύετε υπομονή και μεθοδικότητα.

Παράδειγμα με Προϋποθέσεις

Επενδυτής Α

Κεφάλαιο Διαπραγμάτευσης

$10,000


Πραγματική Μόχλευση που έχει χρησιμοποιηθεί

100 times


Συνολική Αξία Συναλλαγής

$1,000,000


Στην περίπτωση Απώλειας 100-PIP

$10,000


% Απώλεια Κεφαλαίου Διαπραγμάτευσης

100%


% Υπόλοιπου Κεφαλαίου Διαπραγμάτευσης

0%

Έναντι

Επενδυτής Β

Κεφάλαιο Διαπραγμάτευσης

$10,000


Πραγματική Μόχλευση που έχει χρησιμοποιηθεί

20 times


Συνολική Αξία Συναλλαγής

$200,000


Στην περίπτωση Απώλειας 100-PIP

$2,000


% Απώλεια Κεφαλαίου Διαπραγμάτευσης

20%


% Υπόλοιπου Κεφαλαίου Διαπραγμάτευσης

80%