Εταιρικός Λογαριασμός

Άνοιγμα Λογαριασμού

Παρακαλούμε κατεβάστε το αρχείο zip και ανοίξετε το. Συμπληρώστε, σαρώστε και επιστρέψτε μας τα συνημμένα έντυπα δεόντως υπογραμμένα. Για βοήθεια στη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων δείτε πιο κάτω.

TFIFX Λογαριασμός

Το αρχείο zip περιέχει το ακόλουθο αρχείο1
 • Έντυπο Αίτησης – Εταιρικός Λογαριασμός

 • Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

 • Πολιτική Συγκρούσεων Συμφερόντων

 • KID FX CFDs

 • EMIR A

 • Γνωστοποίηση Γενικών Κινδύνων

 • Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

 • Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

 • Όροι & Προϋποθέσεις

Λήψη αρχείου zip

1 Τα ονόματα των αρχείων που περιέχονται στο αρχείο zip ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα.

TFI HEDGE Λογαριασμός

Το αρχείο zip περιέχει το ακόλουθο αρχείο1
 • Έντυπο Αίτησης – Εταιρικός Λογαριασμός

 • Άνοιγμα επιπρόσθετου Λογαριασμού

 • Cut-off Times

 • Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

 • Πολιτική Συγκρούσεων Συμφερόντων

 • Γνωστοποίηση Γενικών Κινδύνων

 • Έντυπα KID FX

 • Τέλη και Χρεώσεις

 • …και άλλα

Λήψη αρχείου zip

1 Τα ονόματα των αρχείων που περιέχονται στο αρχείο zip ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα.

Χρειάζεστε Βοήθεια;
Αν χρειάζεστε βοήθεια στη συμπλήρωση των Εντύπων Ανοίγματος Λογαριασμού παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πωλήσεών μας. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις και να σας βοηθήσουμε να ετοιμάσετε τον λογαριασμό σας μέσω της διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς στο
80 000 100 (δωρεάν τοπικές κλήσεις)
+357 22 749 800 (διεθνείς κλήσεις)

Επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
support@tfimarkets.com