Διαπραγμάτευση Μετάλλων


Τα μέταλλα αποτελούν μια ελκυστική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της TFI Markets.

Παροχή της ίδιας πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, διάφανων και δίκαιων τιμών όπως και για το προϊόν μας που αφορά το ξένο συνάλλαγμα. Τα μέταλλα μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο σ’ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από πολλαπλά στοιχεία ενεργητικού και συχνά θεωρούνται μια σταθερή επένδυση σ’ένα περιβάλλον οικονομικά ασταθών αγορών, τόσο για βραχυπρόθεσμους όσο και για μακροπρόθεσμους επενδυτές.Σύμβολο Υποκείμενη Αξία Ελάχιστο Μέγεθος Συναλλαγής Προμήθεια USD ανά Lot Χρησιμοποιηθέν Περιθώριο ανά 1 Lot Μέγεθος Σύμβασης Αξία 1 Pt Μέγεθος Tick Αξία Tick Ώρες διαπραγμάτευσης Εξυπηρετητή
XAGUSD SILVER 1 Lot 0 12% 100 oz $0.1 0.01 1 24h
XAUUSD GOLD 0.1 Lot 0 5% 100 oz $1 0.1 10 24h


  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   BID   ASK
  XAUUSD   1379.00   1380.00

Αρχικό Περιθώριο για Αγορά 1 Lot XAU/USD

= 1 Lot x 100 oz (Μέγεθος Σύμβασης) x 1380.00 (Τιμή Ask) x 5% (Χρησιμοποιηθέν Περιθώριο ανά 1 Lot)
= $6900 ή ισοδύναμο ποσό σε άλλα νομίσματα εάν το νόμισμα βάσης του λογαριασμού δεν είναι USD
Προειδοποίηση Κινδύνου: Οι συμβάσεις επί διαφοράς είναι περίπλοκα μέσα και ενέχουν μεγάλο κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. Το 68% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων επί διαφοράς με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσο κατανοείτε πώς λειτουργούν οι συμβάσεις επί διαφοράς κι εάν έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε το μεγάλο ρίσκο απώλειας των χρημάτων σας. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης.
TFI Markets Ltd © 2020
TFI Markets Ltd © 2020 Αδειοδοτείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018).
Εξουσιοδοτείται & εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 117/10).