Τέλη & Xρεώσεις

  
Η ανταλλαγή νομισμάτων είναι ένα χρηματοοικονομικό μέσο που χρησιμοποιείται για την εναλλαγή μιας ανοικτής θέσης συναλλάγματος στην επόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης. Χρέωση ανταλλαγής / εισόδημα χρεώνεται ή αποκτάται όταν διατηρείτε μια θέση ανοιχτή εν μία νυκτί. Το τέλος ανταλλαγής ή το εισόδημα υπολογίζεται από τη διαφορά στα επιτόκια της αγοράς μεταξύ των δύο νομισμάτων του ζεύγους νομισμάτων που έχετε ανοιχτή θέση.

Η χρέωση ανταλλαγής ή το εισόδημα θα πιστώνεται ή θα χρεώνεται ανάλογα μία φορά κάθε τέλος της ημέρας για την περίοδο που διατηρείτε ανοιχτή θέση. Τα επιτόκια ανταλλαγής μπορούν να αλλάζουν σε καθημερινή βάση ανάλογα με τις κινήσεις των επιτοκίων της αγοράς. Οι αυξήσεις στα επιτόκια της αγοράς μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στα ημερήσια επιτόκια ανταλλαγής. Ο υπολογιστής ανταλλαγής της TFI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του τέλους ανταλλαγής ή του εισοδήματος που αποδίδεται σε ένα ζεύγος νομισμάτων για μια καθορισμένη χρονική περίοδο.


Η TFI Markets υπολογίζει την ανταλλαγή μία φορά για κάθε ημέρα της εβδομάδας που μετακινείται μια θέση.
 
Την Τετάρτη το βράδυ, η ανταλλαγή χρεώνεται 3 φορές για το σαββατοκύριακο, εκτός από τα ζεύγη USDRUB, EURRUB και USDCAD όπου η ανταλλαγή χρεώνεται 3 φορές την Πέμπτη το βράδυ αντί της Τετάρτης το βράδυ.

Υπολογισμός
 
Αριθμός lots x πόντοι ανταλλαγής = ποσό στο νόμισμα μετρητή του ζεύγους
 
π.χ.
EURGBP 2 lots long, eurgbp swap long= -5.08
2 x (-5.08) = -10.16 GBP
Προειδοποίηση Κινδύνου: Οι συμβάσεις επί διαφοράς είναι περίπλοκα μέσα και ενέχουν μεγάλο κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. Το 68% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων επί διαφοράς με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσο κατανοείτε πώς λειτουργούν οι συμβάσεις επί διαφοράς κι εάν έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε το μεγάλο ρίσκο απώλειας των χρημάτων σας. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης.
TFI Markets Ltd © 2020
TFI Markets Ltd © 2020 Αδειοδοτείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018).
Εξουσιοδοτείται & εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 117/10).