Τραπεζικά Επιτόκια

  
Υπηρεσίες Διαπραγμάτευσης Τραπεζικά Επιτόκια
Θα βρείτε πιο κάτω ενημερωμένα Τραπεζικά Επιτόκια των μεγαλύτερων διεθνών τραπεζών.
Τελευταία ενημέρωση | 25 / 01 / 2021
 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
0%
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
0,25%
Τράπεζα της Ιαπωνίας
-0,1%
Τράπεζα της Αγγλίας
0,1%
Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας
-0,75%
Τράπεζα της Ρωσίας
4,25%
Τράπεζα της Κίνας
3,85%
Τράπεζα της Αυστραλίας
0,1%
Τράπεζα του Καναδά
0,25%
Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας
0,25%
Προειδοποίηση Κινδύνου: Οι συμβάσεις επί διαφοράς είναι περίπλοκα μέσα και ενέχουν μεγάλο κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. Το 68% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων επί διαφοράς με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσο κατανοείτε πώς λειτουργούν οι συμβάσεις επί διαφοράς κι εάν έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε το μεγάλο ρίσκο απώλειας των χρημάτων σας. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης.
TFI Markets Ltd © 2020
TFI Markets Ltd © 2020 Αδειοδοτείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018).
Εξουσιοδοτείται & εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 117/10).