Οι Υπηρεσίες Διαπραγμάτευσης

  
Υπηρεσίες Διαπραγμάτευσης Οι Υπηρεσίες Διαπραγμάτευσης

Οι Υπηρεσίες Διαπραγμάτευσής μας προσφέρουν στους επενδυτές τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης μέσω της Πλατφόρμας Διαπραγμάτευσης MT4 της TFI Markets με Σταθερά Περιθώρια, ανεξαρτήτως των συνθηκών της αγοράς, παρέχοντας εσωτερική υπηρεσία αποκλειστικής ανάλυσης της αγοράς και 24ωρη πρόσβαση στο Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Υπηρεσίες Διαπραγμάτευσης — Οφέλη

24ωρη πρόσβαση / 5 μέρες τη βδομάδα στην αίθουσα διεκπεραίωσης συναλλαγών
Γρήγορες καταθέσεις & αναλήψεις
Δυνατότητα αξιοποίησης Eιδικών Συμβούλων
Διαθέτουμε όλα τα Κύρια, Δευτερεύοντα και Εξωτικά νομίσματα
Πολύγλωσση Πλατφόρμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλών Νομισμάτων MT4
Κινητή διαπραγμάτευση για συσκευές iOS & Android
Παροχή σειράς Τεχνικών Δεικτών

 
Άνοιγμα Λογαριασμού
Λήψη Εντύπων Ανοίγματος Λογαριασμού

Προειδοποίηση Κινδύνου: Οι συμβάσεις επί διαφοράς είναι περίπλοκα μέσα και ενέχουν μεγάλο κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. Το 68% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων επί διαφοράς με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσο κατανοείτε πώς λειτουργούν οι συμβάσεις επί διαφοράς κι εάν έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε το μεγάλο ρίσκο απώλειας των χρημάτων σας. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης.
TFI Markets Ltd © 2020
TFI Markets Ltd © 2020 Αδειοδοτείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018).
Εξουσιοδοτείται & εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 117/10).