Όροι Χρήσης

  
Όροι Χρήσης


Ευθύνη

Αποποιούμαστε, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, από οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση προς οποιονδήποτε για τυχόν άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημιά που δυνατόν να προκύψει από τις ενέργειες ή μη οποιουδήποτε βασίζεται στο περιεχόμενο του ιστότοπού μας. “Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο, συμβάλλεστε με την εταιρεία “TFI Markets Limited” η οποία είναι ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου και ένα τέτοιο συμβόλαιο είναι δεσμευτικό για κάθε χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου”.


Αλλαγές στο Περιεχόμενο
Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου υπόκειται σε οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε χρόνο.


Σύνδεσμοι
Ο ιστότοπος αυτός περιέχει υλικό που παράγεται από τρίτους και συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους. Η TFI Markets Limited δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε σχέση με οποιοδήποτε περιεχόμενο για άλλους ιστότοπους που δεν βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό μας.


Πολιτική Απορρήτου
Οποιεσδήποτε πληροφορίες μάς διαβιβάζετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς, μεταξύ άλλων, για να σας συμβουλεύουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και για τα προϊόντα και υπηρεσίες επιλεγμένων τρίτων μερών.Προσφορές
Οι απαντήσεις σε αιτήματα για προσφορές που γίνονται μέσω του ιστότοπου θα υπόκεινται σε τέτοιους όρους, προσόντα και προϋποθέσεις ως καθορίζονται από την Εταιρεία σε οποιαδήποτε τέτοια απάντηση.


Προειδοποίηση Κινδύνου: Οι συμβάσεις επί διαφοράς είναι περίπλοκα μέσα και ενέχουν μεγάλο κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. Το 68% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων επί διαφοράς με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσο κατανοείτε πώς λειτουργούν οι συμβάσεις επί διαφοράς κι εάν έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε το μεγάλο ρίσκο απώλειας των χρημάτων σας. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης.
TFI Markets Ltd © 2020
TFI Markets Ltd © 2020 Αδειοδοτείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018).
Εξουσιοδοτείται & εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 117/10).