Νομικά Έγγραφα

  
Νομικά Εγγραφα
Η TFI Markets Ltd είναι ένα Ίδρυμα Πληρωμών με έδρα την Κύπρο, αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018). Διαθέτει άδεια λειτουργίας ως Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΕΠΕΥ 117/10). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη συνέχεια.

Η TFI Markets Ltd είναι εγγεγραμμένη δυνάμει των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό εγγραφής HE 253524. Οι επωνυμίες TFI Pay και TFI Hedge αποτελούν εμπορικές επωνυμίες της TFI Markets Limited.

Για περισσότερες πληροφορίες, βρείτε πιο κάτω τη Νομική μας Τεκμηρίωση σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την Εταιρεία μας.TFI Markets Ltd © 2020
TFI Markets Ltd © 2020 Αδειοδοτείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018).
Εξουσιοδοτείται & εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 117/10).