Γιατί να Επιλέξετε την Υπηρεσία Αντιστάθμισης TFI;

  
Γιατί TFI Hedge?
Προστατεύστε την εταιρεία σας από την Αστάθεια του Ξένου Συναλλάγματος χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Αντιστάθμισης TFI (TFI Hedge). Η Υπηρεσία επιτρέπει σε εταιρικούς πελάτες να μειώσουν την αβεβαιότητα και να προστατεύσουν τη ρευστότητα και το περιθώριο κέρδους τους. Προστατεύστε τα Περιθώρια Κέρδους σας. Μειώστε την Αβεβαιότητα.

Η Υπηρεσία προσφέρει

24 Hour Customer Service

24ωρη εξυπηρέτηση
πελατών
Customised Solutions

Εξατομικευμένες λύσεις
προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας
Reduce your Currency conversion losses

Δυνατότητα μείωσης
των ζημιών σας από τη μετατροπή νομισμάτων
Lock your Rate

Δυνατότητα κλειδώματος
της ισοτιμίας σας

Γιατί TFI Hedge

Η Υπηρεσία Αντιστάθμισης TFI (TFI Hedge) αποτελεί μια καινοτόμο Υπηρεσία της TFI Markets Ltd, μιας εποπτευόμενης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Ιδρύματος Πληρωμών, που επιτρέπει στους εταιρικούς πελάτες να μειώσουν την αβεβαιότητα και να προστατεύσουν τη ρευστότητα και το περιθώριο κέρδους τους.

Με την Υπηρεσία Αντιστάθμισης TFI (TFI Hedge) μπορείτε να μετριάσετε τον κίνδυνο από υφιστάμενα ή μελλοντικά εισπρακτέα και πληρωτέα σε ξένο συνάλλαγμα, 24 ώρες την ημέρα, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς έξοδα συναλλαγής και σε ανταγωνιστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η Υπηρεσία Αντιστάθμισης TFI (TFI Hedge) αποτελεί μια ολοκληρωμένη εταιρική λύση που περιλαμβάνει διαγράμματα σε πραγματικό χρόνο, τοποθέτηση εντολών και πληρωμές σε τρίτους.

 

Είστε εκτεθειμένοι σε Κίνδυνο Ξένου Συναλλάγματος εάν:

Λαμβάνετε εισόδημα σε
Ξένο Συνάλλαγμα
Έχετε έξοδα σε Ξένο
Συνάλλαγμα
Διατηρείτε στοιχεία ενεργητικού ή
παθητικού σε άλλο Νόμισμα
Αναμένετε να πληρώσετε ή να λάβετε Ξένο
Συνάλλαγμα στο μέλλον
Η κερδοφορία σας εξαρτάται από την αστάθεια
της αγοράς συναλλάγματος.

Οφέλη της Υπηρεσίας Αντιστάθμισης TFI — Ανασκόπηση

Μια σειρά λύσεων
αντιστάθμισης.
Ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών
μέσων.
Μειωμένες Απαιτήσεις
Περιθωρίου.
Προσωπική & Επαγγελματική
Υποστήριξη.
Εξειδικευμένο Τμήμα Διαχείρισης
Διαθεσίμων.
Ανταγωνιστικές ισοτιμίες ξένου
συναλλάγματος.

Οφέλη — Λεπτομερής περιγραφή

| Μια σειρά λύσεων αντιστάθμισης

Η ομάδα μας θα σας παρέχει μια λίστα με πιθανές λύσεις για ελαχιστοποίηση του κινδύνου σας.
| Ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων

Ανάλογα με τη διάρκεια της έκθεσής σας και τη διάθεσή σας για ανάληψη κινδύνων, μπορούμε να προσφέρουμε τόσο πρότυπα όσο και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μείωση του κινδύνου ξένου συναλλάγματος στον οποίον εκτίθεστε.
| Μειωμένες Απαιτήσεις Περιθωρίου

Χάρη στις μειωμένες απαιτήσεις περιθωρίου της Υπηρεσίας Αντιστάθμισης TFI (TFI Hedge), οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο χωρίς να δεσμεύσουν τη ρευστότητά τους.
| Προσωπική & Επαγγελματική Υποστήριξη

Η Ομάδα Υποστήριξής μας είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση του λογαριασμού σας.
| Εξειδικευμένο Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων

Οι έμπειροι επαγγελματίες μας στον τομέα της διαχείρισης διαθεσίμων μπορούν να σας βοηθήσουν να ελαχιστοποιήσετε τον συγκεκριμένο κίνδυνο που σας αφορά.
| Ανταγωνιστικές ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος

Ανταγωνιστικές ισοτιμίες για μια εκτενή λίστα νομισμάτων, που περιλαμβάνει Δολάρια ΗΠΑ, Στερλίνες, Γιεν Ιαπωνίας, Φράγκα Ελβετίας, Ρούβλια Ρωσίας και πολλά άλλα.Άνοιγμα Λογαριασμού
Λύψη Εντύπων Ανοίγματος Λογαριασμού
Κέντρο Βοήθειας
Χρειάζεστε βοήθεια σε κάτι;

Προειδοποίηση Κινδύνου: Οι συμβάσεις επί διαφοράς είναι περίπλοκα μέσα και ενέχουν μεγάλο κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. Το 68% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων επί διαφοράς με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσο κατανοείτε πώς λειτουργούν οι συμβάσεις επί διαφοράς κι εάν έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε το μεγάλο ρίσκο απώλειας των χρημάτων σας. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης.
TFI Markets Ltd © 2020
TFI Markets Ltd © 2020 Αδειοδοτείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018).
Εξουσιοδοτείται & εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 117/10).