Πολιτική Cookies

  
Πολιτική Cookies
TFI Markets — Πολιτική Cookies
 

Session ID — ASP.NET

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookie ASP.NET για να αποθηκεύσει ένα μοναδικό αναγνωριστικό αποτύπωμα για τη συνεδρία σας. Τα cookie περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στον σκληρό σας δίσκο. Όταν ένας χρήστης πλοηγείται στην ιστοσελίδα μας, ο διακομιστής δημιουργεί μια μοναδική περίοδο σύνδεσης για τον συγκεκριμένο χρήστη, η οποία διαρκεί για τη διάρκεια της επίσκεψης του χρήστη.

Για κάθε session, το ASP.NET διατηρεί πληροφορίες κατάστασης όπου οι εφαρμογές μπορούν να αποθηκεύουν πληροφορίες για συγκεκριμένους χρήστες. (π.χ. πληροφορίες εισόδου)


Google Analytics

Χρησιμοποιούμε τα cookies από το Google Analytics κυρίως για να παρακολουθήσουμε και να αναφέρουμε τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μη προσωπικών πληροφοριών. Καθώς ο χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα μας, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για τους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων, για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, για παράδειγμα η διεύθυνση URL της σελίδας.

Το Google Analytics δεν αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Διαβάστε το Έγγραφο Απορρήτου του Google Analytics για περισσότερες λεπτομέρειες

Προειδοποίηση Κινδύνου: Οι συμβάσεις επί διαφοράς είναι περίπλοκα μέσα και ενέχουν μεγάλο κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. Το 68% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων επί διαφοράς με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσο κατανοείτε πώς λειτουργούν οι συμβάσεις επί διαφοράς κι εάν έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε το μεγάλο ρίσκο απώλειας των χρημάτων σας. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης.
TFI Markets Ltd © 2020
TFI Markets Ltd © 2020 Αδειοδοτείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018).
Εξουσιοδοτείται & εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 117/10).