Άδειες

  
Άδειες

Η TFI Markets αδειοδοτείται και εποπτεύεται ως Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ΕΚ (Αρ. Άδειας 117/10) και ως Ίδρυμα Πληρωμών από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018).

Κάντε κλικ σε μια Άδεια πιο κάτω για να προβάλετε το περιεχόμενό της. (.PDF)

Payment Institution — Licence
Ίδρυμα Πληρωμών

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Προβολή
Investment Firm — Licence
Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Προβολή

Προειδοποίηση Κινδύνου: Οι συμβάσεις επί διαφοράς είναι περίπλοκα μέσα και ενέχουν μεγάλο κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. Το 68% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση συμβάσεων επί διαφοράς με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσο κατανοείτε πώς λειτουργούν οι συμβάσεις επί διαφοράς κι εάν έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε το μεγάλο ρίσκο απώλειας των χρημάτων σας. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Αποποίησης Ευθύνης.
TFI Markets Ltd © 2020
TFI Markets Ltd © 2020 Αδειοδοτείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Αρ. Άδειας 115.1.2.13/2018).
Εξουσιοδοτείται & εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 117/10).